logo_ciudat
ajuntament
Foment Ciutat Vella Accionariat

barra

La societat mixta es va formar a partir d´un capital social inicial de sis milions d´euros (mil milions de pessetes el 2001). El capital de procedència pública, anomenat de sèrie A, és d´un 60% del total, mentre que el 40% restant prové del capital privat, anomenat de sèrie B.

Dins de la sèrie A, l´Ajuntament de Barcelona aportà inicialment el 51% del capital que atorga a la societat el caràcter de municipal dins de la definició global d´empresa municipal d´economia mixta. L’any 2004, aquestes accions van ser transferides a la societat privada municipal BIMSA (Barcelona Inversions Municipals, SA). La resta del capital públic l´aportà la Diputació de Barcelona, segona institució pública implicada en la creació de la societat.

La sèrie B, corresponent a l´aportació del capital privat, té com a agents diverses entitats financeres i empreses de serveis implicades i interessades en la rehabilitació i la modernització del nucli històric de Barcelona. Hi destaca, per la seva significació social, la presència de la societat Iniciativa per a la Recuperació de Ciutat Vella, creada amb l´objectiu de promoure la revitalització comercial del centre històric de Barcelona.

Composició de l’accionariat:

ACCIONISTES  
%
imagen   imagen
 
BIMSA   3.065.100,00€ 72,86%
Diputació de Barcelona   540.900,00€ 12,86%
 
TOTAL CLASSE A   3.606.000,00€ 85,71%
 
Caixa Bank SA   157.762,50€ 3,75%
BBVA, SA   150.250,00€ 3,57%
Catalunya Caixa Capital SAU   105.175,00€ 2,50%
Telefónica Soluciones Sectoriales, SAU   75.125,00€ 1,79%
Iniciativa per a la Recuperació de Ciutat Vella, SL   67.612,50€ 1,61%
SABA Aparcamientos, SA   45.075,00€ 1,07%
 
TOTAL CLASSE B   601.000,00€ 14,29%
 
TOTAL CAPITAL SOCIAL   4.207.000,00€ 100,00%
 

> Veure Consell d´Administració

perfil del contractant


contacte

c/ Pintor Fortuny 17-19 08001 Barcelona

T / 93 256 66 00
F / 93 256 66 27 info.fcv@bcn.cat


formulari de contacto Anar a ...
banner banner banner banner
FOMENT CIUTAT VELLA .  Mapa web .  Informació legal