logo_ciudat
ajuntament
Foment Ciutat Vella L Empresa

barra
ConstituciÓ

El 19 de febrer de 1999, per acord del Consell Plenari, es va constituir com a societat anònima amb capital íntegrament municipal. El Consell Plenari, en la sessió del dia 23 de febrer de 2000, va acordar la transformació de la societat Foment de Ciutat Vella, SA. en empresa d’economia mixta, amb un capital inicial de 6 milions d’euros:

 • 3´6 milions d´euros de capital públic (60%)
 • 2´4 milions d´euros de capital privat (40%)

barra
objecte social

La societat va ser creada amb l’objectiu de dur a terme totes les actuacions urbanístiques i d´edificació planejades en el marc del procés de transformació i revitalització del districte de Ciutat Vella.

barra
vigÈncia

Foment de Ciutat Vella, SA tindrà una durada màxima de catorze anys i, al final d’aquest període, els actius i passius revertiran a favor d’entitats de dret públic o privat íntegrament participades per les administracions públiques, un cop amortitzades les accions del capital privat.

barra
lÍnies d´actuaciÓ

D’acord amb l’article 49 de la Carta Municipal de Barcelona, el pla d’empresa de la societat divideix les seves activitats en dues branques, segons la naturalesa del seu capital:

 • Activitats de servei públic

  Aquest àmbit inclou la gestió de les operacions del Programa d’Actuacions Municipals (PAM), que l’Ajuntament encarregui a la societat, així com l’elaboració del planejament urbanístic i el disseny dels nous espais urbans o la remodelació dels existents.

  S’inclouen en aquesta línia de treball les actuacions de promoció econòmica vinculades als objectius estratègics de la revitalització de Ciutat Vella.

  També dins les actuacions d’iniciativa municipal es desenvolupa la promoció de la rehabilitació privada a través de l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella.

  Finalment formen part d’aquesta línia d’actuacions la gestió i manteniment d’una part del conjunt d’edificis municipals ubicats a Ciutat Vella, que actualment no es troben adscrits al servei públic i que han estat objecte d’un encàrrec específic a Foment de Ciutat Vella,SA.

 • Activitats econòmiques de mercat

  Són operacions d’obtenció o venda de sòl o sostre, ja sigui en forma de solars, edificis sencers, habitatges o locals comercials, que es desenvolupen amb l’objectiu d’impulsar la regeneració del teixit urbà i la dinamització econòmica del districte, donant entrada a la participació de la iniciativa privada en aquest tipus d’actuacions.

perfil del contractant


contacte

c/ Pintor Fortuny 17-19 08001 Barcelona

T / 93 343 54 55
F / 93 343 54 56 fomentdeciutat@bcn.cat


formulari de contacto Anar a ...
banner
FOMENT CIUTAT .  Mapa web .  Informació legal