logo_ciudat
ajuntament
Foment Ciutat Vella Noticies
barra
15 desembre 2011

Celebrat el primer Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris del Raval Sud

imagen

El passat 12 de desembre va tenir lloc la primera sessió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris del Raval Sud. Aquest Comitè és l’òrgan que preveu la Llei de Barris pel control del desenvolupament del projecte integral. Es reunirà amb periodicitat anual i està conformat per càrrecs de les dues institucions públiques que impulsen el projecte, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, així com per representants del teixit veïnal i associatiu del Raval Sud.

imagen de separacion

Aquesta primera sessió constitutiva del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris del Raval Sud es va celebrar a la seu de l’empresa municipal Foment de Ciutat Vella, encarregada de gestionar el projecte d’intervenció integral. La reunió es va obrir amb la intervenció de Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i va continuar amb l’exposició per part de la directora del Pla de Barris, Anna Terra, de les actuacions i programes que s’han començat a executar o bé han avançat en la seva definició dintre del primer any de desenvolupament del projecte integral.

En l’àmbit d’espai públic, es va informar de l’estat de les obres de remodelació de la plaça del Pedró, que han superat ja el 50% de la seva execució, i de la futura remodelació i instal·lació de recollida pneumàtica als carrers Arc del Teatre, Guàrdia i Est, que ja tenen els projectes redactats.

Pel que fa a l’equipament comunitari, des de fa uns mesos ja està acabada la primera actuació, la millora de l’accessibilitat i la readequació d’espais del Centre Cívic Drassanes. Una altra actuació d’aquest àmbit serà la construcció d’un equipament sota la pista esportiva del CEIP Drassanes, la qual es troba en fase d’elaboració del programa funcional com a pas previ a la redacció del projecte. També es va informar de les diverses alternatives en estudi per a la ubicació de l’Oficina Tècnica, l’espai que exercirà de punt de trobada entre l’equip del Pla de Barris i la ciutadania.

La resta d’actuacions de les que es va donar compte en el Comitè d’Avaluació formen part de l’àmbit de dinamització social i econòmica, molt actiu i amb un gran pes específic dintre de la globalitat del projecte. Actuacions com el camí escolar o el banc del temps ja es troben en curs, així com els programes de participació, comunicació i convivència, de mediació integral, i de foment de la cohesió social. També s’han dut a terme accions dels projectes de dinamització econòmica, l’última d’elles la campanya comercial “Per Nadal vine al Raval”. Pel que fa a les actuacions socials en definició, es va parlar del programa de reinserció laboral de les treballadores sexuals.

Per últim, es va informar de l’estat econòmic del projecte integral, que té una dotació pressupostària de 15 milions d’euros i un termini d’execució de vuit anys, i de la participació ciutadana, de la qual ja estan en marxa diversos grups de treball.

Les entitats i associacions del Raval Sud representades en aquest primer Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris van ser l’Associació d’Amics Arc del Teatre, l’Associació de Veïns i Comerciants de la Taula del Raval, l’Eix Comercial del Raval, la Fundació Tot Raval, l’associació Ibn Batuta i el Casal d’Infants.


perfil del contractant


contacte

c/ Pintor Fortuny 17-19 08001 Barcelona

T / 93 256 66 00
F / 93 256 66 27 fomentdeciutat@bcn.cat


formulari de contacto Anar a ...
banner
FOMENT CIUTAT .  Mapa web .  Informació legal